začiatok Vášho výletu

ĎURKOVEC

Nové apartmánové domy pre Vás, Vašu rodinu a priateľov. Hľadáte oddych a relax v prírode alebo sa chcete zničiť športom v Slovenskom Raji? Ďurkovec je tým miestom.

New apartment houses for you, your family, and friends. Are you looking for rest and relaxation in nature or do you want to exhaust yourself with sports in Slovak Paradise? Ďurkovec is the right place for you.

Úžasné miesto pre oddych aj pre zničenie tela... športom

An amazing place for relaxation as well as for exhausting your body... with sports

Ďurkovec je turisticko-rekreačná oblasť, kde nájdete krásnu prírodu, prístupné turistické trasy pre seniorov, rodičov aj s kočíkmi a pobehujúcimi ratolesťami, tak ako aj náročné túry pre vytrvalcov a fantastické lezecké cesty rôznych úrovní na Tomášovskom výhľade.

Ďurkovec is a tourist and recreational area where you will find beautiful nature, accessible hiking trails for seniors, parents with strollers and running children, as well as challenging hikes for endurance enthusiasts and fantastic climbing routes of various levels at Tomášovský Viewpoint.

Tu začína
Slovenský Raj

Here starts
Slovak Paradise

GPS: 48.94689833275478, 20.47689008412786

Krásne miesto pre všetkých

Je tu nádherne. Príďte objaviť tento kúsok raja.

Beautiful place for everyone

It is awesome here. Come to discover this part of the paradise.