Čo tu robiť / What to do here

Tomášovský výhľad a skalolezenie

Z Ďurkovca na Tomášovský výhľad, najkrajší výhľad Slovenského raja, za 25 minút. Nenáročná túra cez nádhernú prírodu Národného parku.
Pod Tomášovským výhľadom nájdete viac ako 60 lezeckých trás rôznej náročnosti.

Piknik na rozkvitnutej lúke

Chcete si len tak posedieť, urobiť si piknik na rozkvitnutej lúke a stráviť ležérny čas? Objavte margarétky, zvončeky na lúke. Alebo sa prejdite k piknikovým lavičkám nad starým kameňolom.

Prechádzka pomedzi staré borovice

Na Ďurkoveci rastú staré solitérne borovice, ktoré čas a prírodné živly pokrútili. Vyzerajú ako veľké bonsaje. Sadnite si do ich tieňa a nadýchnite sa ich vône.

Prielom Hornádu a nekonečné turistické chodníky

Prielom Hornádu je ikonická túra popri ale aj ponad rieku po rebríkoch, stupačkách, cez mosty. Nestačí? Vyberte po modrej na Kláštorisko, objavte blankytnú vodu Tomášovskej Belej...

Mini futbal alebo frisbee na ihrisku

Ihrisko pre každého. Bránky a lopta vždy k dispozícii. Ak ste ubytovaní v apartmánových domoch, máte k dispozícii frisbee ako aj badmintonový set. Príďte sa zahrať!

Fenomenálny výhľad na Tatry

Prejdite sa na Ďurkovecké lúky a vychutnajte si najkrajšie výhľady na Vysoké Tatry. Gerlach budete mať ako na dlani.

Bylinky

Viete, že na Ďurkovci sa zbierajú divé bylinky, sušia sa a potom sa z nich robí čaj. Divý tymián, materina dúška, skorocel, trezalka, repík...

Pivo, Kofola, káva a niečo malé pod zub

Dali by ste si vychladené pivo alebo originál Kofolu? Najnavštevovanejší biromat na okolí nájdete práve tu. Poseďte si s priateľmi na jenom chladenom.

Pozorovanie zvierat

Ak budete ticho, začujete pískanie a možno aj zazriete malé sysle, ako pozorujú okolie. Otočte hlavu k oblohe a zbadáte myšiare, sokoly ale aj orla skalného. Srny, jelenice, líšky...

Pozorovanie hviezd v prírodnej hvezdárni Ďurkovec

Noc je ako stvorená na pozorovanie hviezd. Ďurovec dlhé roky je prírodnou hvezdárňou pre svoju svetelným smogom neznečistenú oblohu.

English

Tomášovský viewpoint and rock climbing

From Ďurkovec to Tomášovský Viewpoint, the most beautiful viewpoint in Slovak Paradise, in just 25 minutes. An easy hike through the stunning nature of the National Park. Below Tomášovský Viewpoint, you will find more than 60 climbing routes of varying difficulty.

Picnick on blooming meadow

Do you want to just sit, have a picnic on a blooming meadow, and spend some leisurely time? Discover daisies and bellflowers in the meadow. Or take a walk to the picnic benches above the old quarry.

Walks along old pine trees

In Ďurkovec, ancient solitary pines twisted by time and the elements grow. They look like large bonsai trees. Sit in their shade and breathe in their scent.

The Hornád river gorge and neverending hiking trails

The Hornád Gorge is an iconic hike along and above the river, featuring ladders, footbridges, and bridges. Not enough? Take the blue trail to Kláštorisko Monastery ruins and discover the crystal-clear water of Tomášovská Belá...

Mini soccer or frisbee on a playground

A playground for everyone. Goals and a ball are always available. If you are staying in the apartment houses, you also have access to a frisbee and a badminton set. Come and play!

Phenomenal Hight Tatras view

Take a walk in the Ďurkovecké meadows and enjoy the most beautiful views of the High Tatras. You will have Gerlach right at your fingertips.

Herbs

Did you know that in Ďurkovec, wild herbs are collected, dried, and then made into tea? Wild thyme, Breckland thyme, Ribwort Plantain, St. John's wort, Common Agrimony...

Beer, soft drink Kofola and some snacks

Would you like a chilled beer or an original Kofola? You'll find the most visited vending machine in the area right here. Sit down with friends and enjoy a refreshing drink.

Animals watching

If you stay quiet, you'll hear the chirping and maybe even catch sight of little ground squirrels observing their surroundings. Turn your head to the sky and you'll spot buzzards, falcons, and even golden eagles. Roe deer, hinds, foxes...

Starwatching in the natural observatory at Ďurkovec

The night is perfect for stargazing. For many years, Ďurkovec has been a natural observatory due to its sky unpolluted by light pollution.

prechádzky, túry, lezenie, bouldering, lavičky pre romantikov, piknik na lúke, najkrajšie výhľady v slovenskom raji...

WALKS, HIKES, CLIMBING, BOULDERING, BENCHES FOR ROMANTICS, PICNICS IN THE MEADOW, THE MOST BEAUTIFUL VIEWS IN SLOVAK PARADISE and more