Lokalita

Ďurkovec

Je bránou do Slovenského Raja. Je to jedinečná lokalita, ktorá je otvorená širokej verejnosti. Nachádza sa tu nádherná kombinácia lúk, lesných chodníkov a ohromujúcich výhľadov, ktoré lákajú návštevníkov z celého sveta.
Pri prechádzkach cez rozmanité lesné cestičky budete mať možnosť obdivovať pôsobivé skalné útvary, prekrásne vodopády a rieku Hornád vytvárajúcu kaňon (prielom), ktoré robia Slovenský Raj takým špeciálnym miestom. Samozrejme, nezabudnite si so sebou vziať fotoaparát, aby ste zachytili tieto nezabudnuteľné okamihy.
Ďurkovec a jeho okolie okúzli svojou krásou, pohľadmi a možnosťami na dobrodružstvo. Je to miesto, kde môžete uniknúť každodennému stresu a naplno si vychutnať krásy slovenskej prírody. Tak neváhajte a príďte sem objaviť krásy tohto úžasného regiónu!

English:

Ďurkovec

It is the gateway to Slovak Paradise. It is a unique location open to the general public. Here, you will find a beautiful combination of meadows, forest trails, and breathtaking views that attract visitors from all over the world.
While walking along diverse forest paths, you will have the opportunity to admire impressive rock formations, stunning waterfalls, and the Hornád River carving its canyon, making Slovak Paradise such a special place. Of course, don't forget to bring your camera to capture these unforgettable moments.
Ďurkovec and its surroundings enchant with their beauty, views, and adventure opportunities. It's a place where you can escape from everyday stress and fully enjoy the beauty of Slovak nature. So don't hesitate and come here to discover the beauty of this amazing region!

F.A.Q.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.