Panoráma Ďurkovec
Panoráma Ďurkovec

Komorná akcia, kde všetci sú vítaní.

Príďte 11.,12.,13. augusta na Ďurkovec, na miesto prírodnej hvezdárne odkiaľ môžete pozorovať nebeské divadlo.

  • Kedy prísť?
  • Západ slnka je pred ôsmou hodinou a nie je nič krajšie ako zlatá hodina dňa na lúkach Ďurkovca s výhľadmi na Tatry & Spiš.
  • Lúka je pokosená, miesta je habadej, diek sa veľa zmestí.
  • Zoberte si teplé oblečenie, nezabúdajte na Covid opatrenia.
  • Zabezpečte si teda vodu a občerstvenie.
  • Ak máte čelovku s červeným svetlom, využite ho.
  • Kulminácia prebieha po polnoci s maximálnym počtom 100 perzeíd za hodinu.
  • Za hodinu si za priaznivých podmienok viete želať priania každú minútu.
  • Odporúčame mať pripravený zoznam.
  • Pozor, niektoré priania sa môžu splniť.

Perzeidy sú meteorický roj s radiantom v súhvezdí Perzeus, súvisiaci s kométou Swift-Tuttle. Sú viditeľné každý rok od polovice júla. Maximum majú 12. augusta a ich najväčšia aktivita je od 8. augusta do 14. augusta. Počas maxima je bežné vidieť za hodinu aj viac než sto meteorov. Meteor patriaci k meteorickému roju Perzeíd sa nazýva perzeida.

Perzeidy patria medzi najobľúbenejšie roje pre svoju výdatnosť. Vďaka príjemným letným teplotám ich teda možno ľahko sledovať po celú noc. Perzeidy patria k najpravidelnejším meteorickým rojom a ľudovo sa nazývajú „slzičky svätého Vavrinca“, pretože sú činné okolo 10. augusta, na sviatok svätého Vavrinca.

Aktivity na leto 2017

V lete sa na Ďurkovci nebude nikto nudiť! S nadšením Vám predstavujeme zoznam aktivít na leto 2017, ktoré pre Vás chystá o. z. VERBUM BONUM (Dobré Slovo) spolupráci s RUPKKI s. r. o. Hravým spôsobom chceme rozvíjať ekologické myslenie a vzájomnú spolupatričnosť nás obyvateľov s prírodou aj medzi sebou navzájom. Pozrite sa nižšie, čo sme pre Vás pripravili.

(Aktivity a presné dátumy budeme priebežne dopĺňať.)

 

3.6. Okrídlení priatelia lúk

Akcia k MDD, počas ktorej budeme počúvať vtáčiu reč, rozoznávať siluety dravcov či poznávať rôzne druhy motýľov. Môžete sa tešiť na správy NP Slovenský Raj, ktorí so sebou prinesú aj ďalšie okrídlené prekvapenie.

Začíname o 9:00!

 

26.7. Živé lúky na Ďurkovci

Lúky prírodnej oblasti Ďurkovec patria obci Spišské Tomášovce, trávne porasty sú kosené i pasené. Lúky sú v území európskeho významu SKUEV 0112 Slovenský raj a taktiež v Chránenom vtáčom území SKCHVÚ 053 Slovenský raj. Členitý krajinný reliéf a jeho zloženie vytvárajú priestor pre pestrú škálu zastúpenia v rámci rastlinnej ríše. Vyskytuje sa tu mnoho druhov vyšších rastlín, z toho až 35 chránených druhov. Z viac ako 2 000 druhov motýľov je chránených takmer 30 druhov vrátane najväčšieho denného motýľa jasoňa červenookého. Nachádza sa tu významná populácia chráneného živočícha európskeho významu syseľ pasienkový (Spermophilus citellus).

 

máj – jún: Okrídlení priatelia lúk

Počúvanie vtáčej reči, rozoznávaťnie siluet dravcov a motýľov.

 

júl – august: Lúčne rastliny

Budeme poznávať a zbierať liečivé rastliny, spracovávať ich podľa tradičných receptov na oleje a tinktúry. Ukážeme si tradičné kosenie lúky, výrobu dekorácií zo sena (vence, figúrky). Čaká nás letný piknik na lúke a napokon Zóna ticha – pozorovanie sysľov pasienkových.

 

5.8. Prírodná hvezdáreň, 2. ročník

Minulý rok o. z. VERBUM BONUM objavilo horizontálne slnečné hodiny zarastené v tráve –  pamätník slávnych zrazov mladých astronómov. S dobrovoľníkmi sme hodiny zrekonštruovali, získali sme od Planetária a hvezdárne Hlohovec archívne dokumenty o zrazoch. Jedinečnosť lokality potvrdzuje aj história celoštátnych astronomnických zrazov, pretože táto oblasť je ideálna na pozorovanie nočnej oblohy.

Ďurkovec je jedno z mála miest, kde činnosť astronómov neruší svetelný smog. Od roku 1976 sa tu konali celoštátne a medzinárodné zrazy mladých astronómov organizované Hvezdárňou a planetáriom z Hlohovca, ale v r. 1997 činnosť astronómov skončila.  O. z. Verbum Bonum osadilo v roku 2016 informačnú tabuľa pre turistov (slovenčina, angličtina) a pripravilo pre deti nočné pozorovanie oblohy s hvezdármi ako za starých čias. Deti aj rodičia boli nadšení, poznávací pobyt v prírode mal veľký úspech a my sme sa rozhodli, že hvezdáreň chceme realizovať aj tento rok. K slnečným hodinám na mieste zrazov astronómov pribudne drevená socha – postava hvezdára s astronomickým teleskopom, pripravíme nočné pozorovanie oblohy s hvezdármi (pozorovať budeme Mesiac, Jupiter, Saturn a pripravíme deťom lampiónovú slávnosť). Viac informácií o ďurkoveckej prírodnej hvezdárni nájdete v menu v záložke Prírodná hvezdáreň.

 

 

27.9. Svetový deň turizmu

Celý týždeň od 25.9.2017 do 1.10.2017 budú prebiehať aktivity pre turistov. Na Ďurkovci pripravíme verejnú prezentáciu projektu, kde deti budú sprevádzať návštevníkov na našej lokalite Ďurkovec. Ukážu, čo sa počas projektu naučili, nebude chýbať prezentácia výstupov projektu s partnermi a zodpovednými osobami jednotlivých aktivít. Oceníme výhercov súťaží a poďakujeme všetkým účastníkom.

 

         Kameňolom Ďurkovec

Paleontologické nálezy v Hornádskej kotline sú viazané na tomašovské vrstvy, ktoré vekom patria do stredného až vrchného eocénu (45 mil. rokov). Tomášovské vrstvy sú najlepšie odkryté a prístupné na vyhľadávanie skamenelín v kameňolome na Ďurkovci pri Čingove. Tesne pod dnom spodnej terasy tohto lomu sa nachádza cca 250 m dlhá Tomášovská jaskyňa a na jej dne sú odkryté borovské zlepence. Poskytuje ukrytý neznámy labyrint chodieb ktorý čaká na svojich objaviteľov. Zloženie fosílnej biocenózy – skameneliny živočíchov, ako aj časté nálezy odtlačkov listov, semien i drevitých častí paleogénnej flóry, nasvedčuje vznik sedimentov v neritickej zóne (hĺbka mora do 200 m). Pieskovcový lom Ďurkovec sa nazýva aj  Skamenené treťohorné more na Spiši, jeho meno je THETHYS. Dostaneme sa aj priamo do kameňolomu, kde mimo dohodnutých, naplánovaných a vopred ohlásených aktivít vstúpiť nemožno. Aj okolie kameňolomu (neplatí tu už zákaz voľného pohybu) poskytuje mnoho možností k objavovaniu skamenelín, ktoré nie raz skončili v depozite Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Pre deti pripravíme dobrodružnú prehliadku kameňolomu, hľadanie ozajstných skamenelín, maľovanie kameňov a podobne. Vďaka možnosti zapožičania montovateľných panelov z Múzea Spiša, pripravíme zaujímavú výstavu paleontologického výskumu v našom kameňolome. Pani riaditeľka o. z. vyhodnotí nálezy a objavy detí a malí bádatelia tak prispejú do zbierky múzea.

 

Čo sa ešte chystá:

Interaktívna publikácia pre deti Spoznaj Ďurkovec

V spolupráci so Správou NP Slovenský raj pripravíme malú vreckovú interaktívnu publikáciu pre deti, kde zaujímavo predstavíme oblasť Ďurkovec (história, zaujímavé miesta, tajomné príbehy, ilustrovaná mapa „objaviteľa“, dobrodružné úlohy v prírode či zábavné poučenia). Ďalšie aktivity budú zamerané na priame spoznávanie obsahu publikácie s deťmi v teréne, plnenie úloh a súťažných disciplín. Takto deti aj ich rodičia budú môcť prostredníctvom všetkých zmyslov objavovať tradičné i netradičné zaujímavosti tejto prírodnej lokality.

 

 

Aktivity na leto 2018

Aj toto leto na Ďurkovci bude plné zážitkov! V júli začne zábava. 27. júla 2018 sa stretneme na večernom vesmírnom dobrodružstve, ktoré pre Vás pripravili Občianske združenie Verbum Bonum, RUPKKI s.r.o., MO Slovenského zväzu astronómov, umelci a vesmírne sily.

Viac »

Povedali o nás

Reportáž o Prírodnej hvezdárni Ďurkovec https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/133764#793   Reportáž o Živých lúkach na Ďurkovci http://www.snv.sk/archiv?video=170814-2   Článok o divoch Ďurkovca https://www.cas.sk/clanok/578359/tajomstva-malo-znamej-lokality-v-slovenskom-raji-odhalene-uchvatne-4-divy-durkovca/

Viac »

Fotogaléria Prírodná hvezdáreň 2017

 

Viac »

Fotogaléria Živé lúky na Ďurkovci 2017

Viac »

Fotogaléria Deň detí 2017

Deň detí 2017  

Viac »

Aktivity na leto 2017

V lete sa na Ďurkovci nebude nikto nudiť! S nadšením Vám predstavujeme zoznam aktivít na leto 2017, ktoré pre Vás chystá o. z. VERBUM BONUM (Dobré Slovo) spolupráci s RUPKKI s. r. o. Hravým spôsobom chceme rozvíjať ekologické myslenie a vzájomnú spolupatričnosť nás obyvateľov s prírodou aj medzi sebou navzájom. Pozrite sa nižšie, čo sme pre […]

Viac »
Free parking
Free WiFi

Pripojte sa na
RUPKKI HOTSPOT
zadarmo!

Projekcia nových chát typu Alpina

Alpina #1
Alpina #2

Internetové pripojenie môžete využívať ZADARMO vďaka spoločnosti RUPKKI s.r.o., ktorá je lokálnym poskytovateľom Internetu pre domácnosť a firmy a takisto digitálnej televízie s množstvom TV kanálov a funkciami archívu, zastavenia vysielania, pretáčania či nahrávania.

www.rupkki.sk