Čo je to svetelný smog?

Názov svetelný smog označuje svetelné znečistenie, teda umelé svetlo s nežiadúcimi účinkami spojenými s presvetlením nočnej oblohy, ktorými pôsobí na živé organizmy a narúša tak ich prirodzený rytmus. Najlepšie sa dá svetelný smog pozorovať v mestách, kde v noci dochádza k rozptylu svetla z pouličného osvetlenia, štadiónov, budov či parkovísk. Svetlo mieriace k oblohe sa odráža od častíc prachu či vodnej pary v atmosfére a šíri sa ďaleko za miesto vzniku. Svetlo osvetlí oblohu a následne sa postupne dostávajú z viditeľnosti hviezdy. V súčasnosti je v mestách veľký problém vidieť aj jasné hviezdy.