Aký čas majú slnečné hodiny?

Slnečné hodiny ukazujú pravý slnečný čas. Pravý slnečný čas však neplynie rovnomerne ako stredný slnečný čas stredoeurópskeho poludníka, ktorý vieme odčítať napríklad z našich náramkových hodiniek. Je to spôsobené tým, že Zem sa nepohybuje okolo Slnka konštantnou rýchlosťou (jej rýchlosť počas roka kolíše asi o 1km/s) a pohybuje sa po elipse. Okrem toho je tu naviac ešte posun spôsobený zavedením letného času. Vzájomný vzťah pravého a stredného slnečného času je daný tzv. časovou rovnicou a zemepisnou dĺžkou miesta, na ktorom sa nachádzajú slnečné hodiny.